+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21


+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21

Мова здійснення навчального процесу

Згідно з Положенням про відокремлений структурний підрозділ навчання в закладі здійснюється українською мовою.
Здійснення навчального процесу українською мовою є однією із важливих складових якісної освіти. Українська мова є державною мовою України, тому використання її в навчанні сприяє формуванню національної свідомості та культури. Студенти, які навчаються українською мовою, мають можливість краще засвоювати навчальний матеріал та розвивати мовні навички. Крім того, використання української мови у навчанні сприяє збереженню та розвитку української культури, традицій та цінностей. Для успішного здійснення навчального процесу українською мовою необхідно використовувати сучасні методи навчання, активні форми роботи, а також різноманітні дидактичні матеріали. Важливо стимулювати студентів до вивчення мови, розвивати їхні комунікативні навички та мотивувати до самостійної роботи. Здійснення навчального процесу українською мовою сприяє не лише формуванню знань і вмінь, але й розвитку української мови як національного скарбу. Тому важливо підтримувати та просувати використання української мови у всіх сферах життя, включаючи освіту.
На законодавчому рівні важливо підтримувати та розвивати українську мову як державну мову. Для цього існують різні закони та нормативно-правові акти, які забезпечують використання української мови у всіх сферах життя, включаючи освіту. 1. Конституція України визначає українську мову як державну мову країни. 2. Стаття 7 Закону України "Про освіту" встановлює, що освітній процес у навчальних закладах проводиться українською мовою. Також він передбачає сприяння розвитку мовної культури учнів. 3. Закон України "Про мови" гарантує право кожного громадянина на користування державною мовою, а також визначає механізми захисту та розвитку української мови. 4. Нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України встановлюють вимоги до викладання української мови, розробляють програми та методичні матеріали для забезпечення якісного навчання українською мовою. 
Законодавча база сприяє забезпеченню права громадян на освіту українською мовою, збереженню та розвитку української мови як національного скарбу. Тому важливо підтримувати та дотримуватися цих законів для належного здійснення навчального процесу українською мовою.