+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21


+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21

Illustration

Податковий інститут

Наказом МОН від 21.11.2018 року №2028-л Кам’янець-Подільському податковому інституту було надано ліцензію на підготовку фахівців за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Право» (ліцензійний обсяг – 200 студентів на кожну із зазначених спеціальностей!).У будь-якій країні, котра перебуває на шляху активного розвитку й змін, ламання штампів і стереотипів, особливо актуальним, злободенним є питання якісної освіти, котра б дала змогу не тільки органічно почуватись у соціумі, що постійно модернізується, але й, власне, стати рушієм, каталізатором процесу якісних змін. Саме тому помітно зростає попит на приватні заклади вищої освіти, котрі не залежать від державного фінансування, а самі створюють найбільш оптимальне, відповідне вимогам та викликам часу, ефективне навчальне середовище. Чільне місце серед приватних ЗВО першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів акредитації посідає Кам’янець-Подільський податковий інститут.

Набутий за попередні роки діяльності досвід, а також амбітні плани на майбутнє створюють міцний фундамент для стрімкого зростання. Науково-педагогічний колектив Інституту – це авангард сучасної освіти, професіонали своєї справи, котрі буквально живуть покликанням реформування освіти та розбудовою якісних систем навчання. У його складі 4 професори, 12 доцентів та кандидатів наук, 3 старших викладачі на постійній основі. Керівником закладу є доцент Анатолій Миколайович Савчук, за плечима якого 42 роки стажу в освіті, понад 25 років науково-педагогічного стажу, а попереду – грандіозні проекти, запорукою реалізації яких є завжди зважені, але рішучі кроки в напрямку до розвитку справи життя. Варто зауважити, що для покращення якості навчального процесу та з метою впровадження передового практичного досвіду до Інституту систематично залучаються й фахівці з системи правоохоронних органів, банківської, податкової сфер тощо. Окрім високого рівня професійних якостей, кожен із викладачів вишу орієнтований на досягнення триєдиної мети освітнього процесу, китами котрої є навчання, виховання та розвиток сьогодні студента, а завтра – повноцінної, багатогранної успішної особистості, соціально адаптованої, професійно підкованої, різносторонньо розвиненої.

Матеріально-технічна база Інституту теж відповідає усім критеріям та нормативам МОН. Сьогодні матеріальна база Інституту – це 9 обладнаних мультимедійних аудиторій, 4 комп’ютерних класи, спеціалізовані аудиторії, а в планах – створення ще й спеціалізованих лабораторій. Домінантними навчальними принципами є індивідуальний підхід до студента, зв’язок навчання із життям, а це означає максимально швидке реагування на інновації в державі, науці та освіті, професійній діяльності. Інститут долучений до програмно-апаратної комплексної пропускної системи SMARSY, котра є не тільки надійним захистом від можливого проникнення сторонніх осіб, але й засобом контролю та дисциплінованості студентів і викладачів. У процесі створення електронна бібліотека – розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео тощо) завдяки глобальним мережам передачі даних в зручному вигляді. Згодом дана бібліотека реалізує завдання інтеграції інформаційних ресурсів Інституту, а також ефективної навігації в них.

Важливим моментом є й те, що на базі Інституту діє Консультативний пункт Університету міжнародних відносин (м. Хелм) Республіки Польщі. У такий спосіб закордон стає значно ближчим, налагоджуються інтеграційні зв’язки, здійснюється ефективний обмін досвідом між двома визначними освітніми осередками дружніх держав.

Отже, Кам’янець-Подільський податковий інститут – це хоч і порівняно молодий навчальний заклад, проте з чітко визначеним курсом на інноваційну освіту, котра б відповідала всім запитам часу та становлення України як європейської держави. За роки існування в складі Університету державної фіскальної служби України заклад уже зарекомендував себе як надійний осередок освіти, у котрому продовжують працювати висококваліфіковані науково-педагогічні кадри, що покликані засівати зерна пізнання й успіху, розумного, доброго, вічного в серця обдарованої молоді не лише подільського краю, а й ближніх регіонів.

Віримо, що тільки спільними зусиллями, наполегливою повсякденною працею Інститут буде сміливо продовжувати крокувати наміченим шляхом та стане лідером на ринку освітніх послуг.