+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21


+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21

Положення

Положення 2023 рік:
Положення про академічну доброчесність в Кам'янець-Подільському податковому інституті
Положення про атестацію педагогічних працівників К-ППІ
Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в ПЗВО К-ППІ
Положення про Вчену раду інституту Кам'янець-Подільського податкового інституту
Положення про гаранта освітньої програми в Кам'янець-Подільському податковому інституті
Положення про індивідуальний графік навчання здобувача вищої освіти ПЗВО К-ППІ
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти Кам'янець-Подільського податкового інституту
Положення про кафедру приватного закладу вищої освіти К-ППІ
Положення про куратора академічної групи в ПЗВО К-ППІ
Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни
Положення про неформальну та інформальну освіту здобувачів освіти в ПЗВО Кам'янець-Подільський податковий інститут
Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти в К-ППІ
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, надання академічних відпусток особам, які навчаються у ПЗВО К-ППІ
Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка в К-ППІ
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ПЗВО К-ППІ
Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в ПЗВО К-ППІ
Положення про приймальну комісію ПЗВО Кам'янець-Подільський податковий інститут
Положення про формування вибіркової частини робочих навчальних планів в ПЗВО К-ППІ
Положення щодо протидії булінгу(цькуванню) в Кам'янець-Подільському податковому інституті
Положення про робочу програму навчальної дисципліни