+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21


+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21

СТОРІНКА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА КЕРНИЧНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА


”Потрібно бути людиною, незважаючи на всю жорстокість світу.І це – можливо”(О. Генрі)

IllustrationШановні учасники освітнього процесу!

Вас вітає ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ Кам’янець-Подільського фахового коледжу економіки , права та інформаційних технологій.
Практичний психолог коледжу працює над підвищенням психологічної культури викладачів та студентів, забезпечуючи належний рівень їхньої психологічної компетенції, сприяє психологічній підтримці навчально-виховного процесу та допомагає у розв’язанні різноманітних особистісних та професійних проблем, які мають психологічне підґрунтя.

Головною метою роботи практичного психолога в коледжі є психологічний супровід студентів та допомога у вирішенні питань психологічного характеру, що виникли під час навчально-виховного процесу у батьків та педагогічного складу коледжу. Поставлена мета виконується за допомогою таких напрямків роботи:• психопрофілактична робота серед студентів та викладачів;• психодіагностична робота серед студентів;• психокорекційна робота серед студентів;• консультативна робота з батьками, студентами, викладачами;• просвітницька робота з роз’ясненням актуальних проблем та методів психології.

Принципи діяльності практичного психолога:• Вирішення професійних завдань, відповідно до етичних норм;• Захист законних прав людей, з якими психологи вступають у професійну взаємодію: учнів, вихованців, студентів, педагогів, супервізорів, учасників досліджень та ін. осіб, з якими працює психолог;• Збереження довіри між психологом і клієнтом.
 Основні напрями роботи практичного психолога :
Психодіагностична роботаМетою діагностичної роботи є поглиблене психолого-педагогічне вивчення студента протягом усього періоду навчання, виявлення індивідуальних особливостей, розвитку пізнавальних та особистісних якостей, емоційної сфери.
Корекційно-відновлювальна та розвивальна роботаКорекційно – розвивальна та відновлювальна робота має на меті сприяння повноцінному психічному та особистісному розвитку студента.
Психологічна просвітаЗавданням психологічної просвіти є підвищення психологічної культури, пропагування психологічних знань студентів. Методами психологічної просвіти є:виступи на педрадах, психологічні тренінги, семінари.
Організаційно - методична роботаВажливим напрямом діяльності практичного психолога є також і методична робота, адже вона є базою для інших напрямів роботи.
Профілактична робота
Своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі.