+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21


+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21

Кафедра економіко-правовихдисциплін

Кафедра економіко-правових дисциплін є випусковою кафедрою Кам’янець-Подільського податкового інституту.
Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 081 «Право». Крім того, викладачі кафедри залучаються до викладання окремих дисциплін на спеціальностях 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 071 «Облік і оподаткування».
Головною метою кафедри є підготовка кваліфікованих фахівців, які мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі в умовах глобалізації політичних, правових та економічних процесів.
Основними завданнями кафедри є:
– забезпечення якісної підготовки фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці;
– збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;
– впровадження інноваційних методів, прогресивних освітніх технологій у навчальний процес;
– підтримка партнерських стосунків з роботодавцями;
– сприяння науково-дослідній роботі студентів;
– розробка та видання сучасної науково-методичної літератури.
Кадровий склад кафедри відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Організація навчально-виховного процесу на кафедрі здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та освітньо-професійних програм підготовки «бакалавра», «магістра», затверджених навчальних та робочих планів.
Сьогодні на кафедрі економіко-правових дисциплін працюють 12 співробітників, серед них: 1 – має науковий ступінь доктора юридичних наук та вчене звання професора, 1 – має науковий ступінь доктора юридичних наук, 1 – має науковий ступінь доктора історичних наук та вчене звання доцента, 2 – мають науковий ступінь кандидата юридичних наук та вчене звання доцента, 1 – має вчене звання доцента, 1 – має науковий ступінь кандидата юридичних наук, 1 – має науковий ступінь кандидата філологічних наук, 1 – має освітній ступінь магістра, 3 – мають освітній ступінь магістра.
Формування професійних компетенцій студентів спеціальності «Право» забезпечується шляхом засвоєння спеціальних і професійно-орієнтованих дисциплін, які передбачені навчальними планами.
Викладачі кафедри економіко-правових дисциплін активно працюють над повноцінним методичним забезпеченням занять з усіх навчальних дисциплін. Зокрема, розробляються і регулярно поновлюються методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять, виконання контрольних, курсових і дипломних робіт.
Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра економіко-правових дисциплін:
Адміністративне правоАдміністративний процесГосподарське правоГосподарський процесЕкологічне правоЕтика і естетикаЖитлове правоІнформаційне правоІсторія держави і права зарубіжних країнІсторія держави і права УкраїниІсторія політичної і правової думки в УкраїніІсторія української культуриКонституційне право УкраїниКриміналістикаКримінально-виконавче правоМіжнародне правоОснови ораторського мистецтваОснови юридичного документознавстваПодаткове правоПолітологіяПраво Європейського СоюзуПраво соціального забезпечення УкраїниПравове регулювання обігу публічних грошових коштівПравове регулювання фінансових відносинПравові основи адміністрування податків і зборів в УкраїніПравознавство, господарське і трудове законодавствоСоціальна та економічна історія УкраїниСудові та правоохоронні органи УкраїниТеорія держави і праваФілософіяФінансове правоЦивільне та сімейне правоЦивільний процесЮридична психологіяНаукова робота кафедри економіко-правових дисциплін здійснюється за такими напрямами: видання монографій та наукових статей, підручників і навчальних посібників; участь викладачів кафедри у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях, семінарах, круглих столах; наукова співпраця з провідними підприємствами, бюджетними та банківськими установами; стажування викладачів кафедри у провідних вищих навчальних закладах та на діючих підприємствах.
Профорієнтаційна робота, як система підготовки особистості до свідомого вибору професії, виступає складовою організаційної роботи колективу кафедри, оскільки залучення талановитої молоді можливе лише через донесення інформації до майбутніх абітурієнтів та їх батьків про діяльність Кам’янець-Подільського податкового інституту.
Викладачі кафедри тісно співпрацюють з учнями загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, професійно-технічних закладів Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської областей, які завжди долучаються до проведення Днів відкритих дверей в інституті.
Сьогодні кафедра економіко-правових дисциплін Кам’янець-Подільського податкового інституту – це творчий колектив, який здатний розв’язувати проблеми удосконалення юридичної освіти у період трансформації, шо триває в Україні, це колектив, що перебуває у постійному творчому пошуку і з надією дивиться у майбутнє.