+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21


+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21

2. Склад керівних органів
РЕКТОРАТСавчук Д.А. – ректорПайда Ю.Ю. – проректор з навчально-методичної та наукової роботиСавчук А.М. – радник ректораДзюбинська М.М. – вчений секретарСавчук В.Ю. – директор фахового коледжуГаврилюк Л.П. – головний бухгалтерЯрін В.М. – завідувач кафедри економіко-гуманітарних дисциплін і праваВласов В.І. – завідувач кафедри фінансів, банківської справи, обліку та оподаткуванняМиц Л.О. – відповідальний секретар приймальної комісії
СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
1. Савчук Д.А. – ректор2. Пайда Ю.Ю. – проректор з навчально-методичної та наукової роботи3. Дзюбинська М.М. – учений секретар4. Савчук А.М. – радник ректора5. Савчук В.Ю. – директор фахового коледжу6. Ткачук С.В. – заступник директора фахового коледжу з навчальної роботи7. Урсаєва О.М. – заступник директора фахового коледжу з виховної роботи8. Гаврилюк Л.П. – головний бухгалтер9. Ярін В.М. – завідувач кафедри економіко-гуманітарних дисциплін і права10. Власов В.І. – завідувач кафедри фінансів, банківської справи, обліку та оподаткування11. Горіховський М.В. – старший викладач кафедри фінансів, банківської справи, обліку таоподаткування12. Оганесян В.С. – старший викладач кафедри фінансів, банківської справи, обліку таоподаткування13. Поліщук Я.П. – доцент кафедри фінансів, банківської справи, обліку та оподаткування14. Сімашкевич Ю.М. – доцент кафедри економіко-гуманітарних дисциплін і права15. Поляков М.О. – студент 1 курсу16. Григор’єва В.А. – студентка 1 курсу

3. Структура інституту

Illustration

4. Ліцензія на провадження навчальної діяльності (для завантаження натисніть на посилання)Кам'янець-Подільський податковий інститут отримав ліцензію на надання освітніх послуг згідно з наказом №2028-л Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018р. Відомості про це можна переглянути на сайті МОН.

Illustration

5. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, що навчаються

Illustration

7. Сертифікати про акредитаціюНа даний момент інститут пройшов акредитацію ліцензованих спеціальностей. Висновки експертних комісій можна переглянути, перейшовши за посиланнями:
Висновки експертної комісії щодо первинної акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою Право спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право 
Висновки експертної комісії щодо первинної акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою Облік і оподаткування спеціальності 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування
Висновки експертної комісії щодо первинної акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування

Illustration
Illustration
Illustration

8. ПоложенняЗа наступними посиланнями доступні до перегляду положення інституту:
1. Методичні рекомендації до складання робочих програм
2. Положення про робочу програму навчальної дисципліни зі змінами та доповненнями
3. Положення про програму навчальної дисципліни 
4. Положння про організацію освітнього процесу
5. Положення про кафедру
6. Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни
7. Положння про практику
8. Положення проведення заліків,екзаменів в К-ППІ (підсумковий контроль)
9. Положння про створення екзаменаційної комісії
10. Метод рекомендації до екзаменаційних білетів
11. Положення про курс роботи
12. Положення про відрахування переривання
13. Положення про підвищення кваліфікації
14. Інструкція оформлення і видача академдовідок
15. Положення про особові справи
16-1. Положення про виготовлення звичайних дипломiв
16-2. Положення про диплом з відзнакою
17. Положення про вчену раду інституту
18. Пам'ятка про зберігання заповнених заліково-екзаменаційних відомостей
19. Положення про приймальну комісію
20. Положення про предметно-екзаменаційну комісію
21. Положення про фахово-атестаційну комісію
22. Положення про апеляційну комісію
23. Положення про студентське самоврядування 
24. Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин

9. Наукова діяльність
Наукова діяльність у Кам’янець-подільському податковому інституті є невід'ємною складовою його освітньої місії і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної та виробничої діяльності у світовий освітній простір.
Наукова діяльність інституту провадиться відповідно до Законів України «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Цілеспрямована діяльність різних поколінь науковців інституту та фахового коледжу забезпечила створення численних наукових напрямків досліджень у сферах фінансів, банківської справи та страхування, права, обліку і оподаткування, інформаційних технологій, комп’ютерної інженерії,
філології, історії та педагогіки. Усіх їх єднає розуміння необхідності спрямувати свої зусилля на поглиблення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, покликаних забезпечити послідовний розвиток науково-освітньої сфери життя українського суспільства.
Наукова робота в інституті має системний комплексний характер, охоплює важливі аспекти теорії і практики науки та освіти, орієнтована на одержання нових науково-прикладних результатів та їх ефективне використання у практичній діяльності.

Illustration

10. Щорічний звіт ректора
Кам’янець-Подільський податковий інститут - знаний освітній бренд Поділля, який впевнено продовжує започатковані традиції та успішно підтверджує здобутий багаторічною сумлінною роботою високий статус.В структурі Інституту функціонує Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій, де готують висококваліфікованих фахових молодших бакалаврів за спеціальностями «Право», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Комп’ютерна інженерія», відповідно до отриманих ліцензій Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України № 175-л від 06.03.2019 року).Кам’янець-Подільський податковий інститут надає можливість здобути освітній ступінь бакалавра за спеціальностями «Право», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» за акредитованими освітніми програмами, згідно з рішенням Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 4.07.2019 року, протокол № 137 (сертифікат №23010725 про акредитацію освітньої програми «Облік і оподаткування»,сертифікат № 23010726 про акредитацію освітньої програми «Фінанси,банківська справа та страхування» та сертифікат № 23010727 про акредитацію освітньої програми «Право»).Ми – єдиний заклад вищої освіти в радіусі сотні кілометрів, який дозволяє здобути освітній ступінь магістра за спеціальностями «Право» та «Фінанси, банківська справа та страхування», відповідно до отриманих ліцензій Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України № 5-л від 09.01.2020 року).Освітній процес в Інституті та Коледжі здійснюється за денною та заочною формами навчання. Пропонуємо варіанти вступу як за результатами ЗНО, так і за результатами вступних іспитів. Вартість навчання становить від восьми тисяч гривень за рік, що є найдемократичнішою серед усіх закладів освіти регіону.Науково-педагогічний колектив Інституту – це справжні професіонали, які живуть своєю роботою. Серед них 5 – мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання професора, 12 – мають науковий ступінь кандидата наук або вчене звання доцента, 4 – мають ступінь магістра та досвід практичної діяльності за фахом понад 10 років. Для покращення якості навчального процесу до роботи в Інституті систематично залучаються фахівці з системи правоохоронних органів, судової системи, банківської та податкової сфер. Цілеспрямована діяльність різних поколінь науковців інституту та фахового коледжу забезпечила створення численних наукових напрямків досліджень у сферах фінансів, банківської справи та страхування, права, обліку і оподаткування, інформаційних технологій, комп’ютерної інженерії, філології, історії та педагогіки. Усіх їх єднає розуміння необхідності спрямувати свої зусилля на поглиблення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, покликаних забезпечити послідовний розвиток науково-освітньої сфери життя українського суспільства.Наукова робота в інституті має системний комплексний характер, охоплює важливі аспекти теорії і практики науки та освіти, орієнтована на одержання нових науково-прикладних результатів та їх ефективне використання у практичній діяльності.Інститут має сучасну матеріально-технічну базу, яка обладнана мультимедійними аудиторіями, комп’ютерними класами, спеціалізованими аудиторіями. Усі кабінети оснащені відеоспостереженням та кондиціонуванням. В інституті електронна пропускна система SMARSY, що дозволяє забезпечити безпеку для студентів, і батьки спокійні, що їхні діти не пропускають заняття та можуть прослідкувати, де вони є, а також унеможливлює проникнення сторонніх осіб у приміщення закладу.Наш заклад має і свої унікальні традиції, які урізноманітнюють студентське життя, роблять його яскравим та незабутнім. Наші студенти – активні учасники молодіжного патріотично-правового руху ХОМА, вони тісно співпрацюють з місцевими органами поліції, ведуть пропаганду здорового способу життя і правосвідомої поведінки. Окрім того, наші активісти постійно входять до складу Молодіжної ради міста.Мрієш про активне студентське життя, найкращих викладачів, вірних друзів, незабутні виїзди на природу, студентські вечірки? Тебе завжди будуть раді бачити у дружній родині Податкового коледжу і Податкового інституту!Ректор, Савчук Д.А.

11. Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти
Результати моніторингу якості освіти У К-ППІ періодично відбувається перегляд існуючих освітніх програм стосовно їх відповідності суспільним потребам. Разом з тим відповідно до потреб ринку праці та запитів роботодавців планується започаткування нових освітніх програм, причому особлива увага приділяється аналізу актуальності їх розробки та запровадження. Розробка нових освітніх програм зорієнтована на такі аспекти:- наскільки відповідає нова освітня програма суспільній потребі на регіональному, національному та міжнародному рівнях;- чи відбулося обговорення даної програми з усіма стейкхолдерами;- чи наявні необхідні ресурси для забезпечення реалізації освітньої програми в інституті, або чи є можливість залучення додаткових ресурсів (фінансових, матеріальних, кадрових тощо);- чи буде дана програма мобільною в інших державах.Запроваджені освітні програми ретельно перевіряються групами забезпечення відповідних спеціальностей на відповідність стандартам вищої освіти МОН України та К-ППІ, схвалюються Вченою радою та затверджуються ректором.Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (частини 4 статті 10), освітніх програм за кожною спеціальністю у К-ППІ розробляються навчальні плани, в яких визначається перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного та підсумкового контролів.Кадровий потенціал інституту дозволяє, завдяки взаємній участі кафедр у освітньому процесі, забезпечити на високому фаховому рівні викладання усіх без винятку навчальних дисциплін і сформувати необхідну методичну підтримку.На теперішній час всі лабораторії укомплектовані мультимедійною технікою та підключені до всесвітньої мережі Iнтернет. Комплексна перевірка документації кафедр у 2020 році підтвердила те, що навчально-методичне забезпечення в цілому сформовано відповідно до встановлених вимог.Кількісний та якісний склад науково-педагогічних працівників, як штатних, так і, меншою мірою, тих, які працюють за сумісництвом, є однією з ключових позицій більшості рейтингів ЗВО. Вимоги до фахового рівня професорсько-викладацького складу та їх наукових досягнень значною мірою визначають можливості отримання ліцензії для надання освітніх послуг. Саме професорсько-викладацький склад у кінцевому підсумку несе відповідальність за розробку навчальних програм, їх запровадження, якість викладання та оцінювання, забезпечення зворотного зв’язку із роботодавцями, випускниками і студентами.Для забезпечення і підтримання професорсько-викладацьким складом відповідного рівня кваліфікації в К-ППІ постійно приділяється велика увага питанню створення ефективної системи підвищення кваліфікації викладачів, зміцненню зв’язків із провідними закладами освіти як в Україні так і за її межами. Саме така діяльність дозволяє розширити обмін науково-педагогічним досвідом та інноваційними освітніми технологіями.
Проректор з навчально-методичної та наукової роботи, Пайда Ю.Ю.

Illustration
Illustration

12. Інформація про вакантні посади ЗВО та проведення конкурсу

Illustration

13. Умови доступності для осіб з особливими освітніми потребами