За переказами, кожен українець має три неньки: перша – це Матір Божа, друга – це рідна Україна, третя ж – та, яка подарувала життя. Я ж думаю, що ті українці, які мали щастя бути студентами, мають ще й четверту неньку – той навчальний заклад, в якому їм допомогли збагатитися знаннями і виплекати у душі паростки людських чеснот.
Коледж відзначається демократичним устроєм життя студентів. У цьому напрямі працює Студентський парламент із широкими правами в організації навчання і побуту студентської молоді, її дозвілля, участі в громадському житті, науці, аматорській творчості, спортивних заходах тощо.

Вирує життя не лише в Кам’янець-Подільському відділенні ІДКЕП, а й навколо нього. Завітайте до нас, і ви відчуєте себе учасником цих стрімких і цікавих подій. Цікаво жити, якщо маєш мету. Навчання в коледжі є для його студентів важливим стимулом, так як після закінчення випускники коледжу зможуть продовжити навчання до освітньо – кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст» у центральному офісі Національного університету ДПС України, Кам’янець – Подільській, Вінницькій, Сторожинецькій та Кримській філіях університету і таким чином реалізується принцип ступеневої підготовки кадрів, як того вимагає Болонська конвенція.

За своєю біографією це – один з наймолодших закладів м. Кам’янця-Подільського, його повноправно можна називати “дитям науки”. Як його не любити, нашу alma-mater, наш коледж, який органічно вписався у мальовничу лісопаркову зону, екологічний зелений пояс нашого міста!

Організація навчального процесу в коледжі враховує передовий досвід вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів, а високий якісний рівень науково-педагогічних кадрів дозволяє готувати кваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст.

Підготовка молодших спеціалістів у Кам‘янець-Подільському відділенні є важливим складовим елементом системи багатоступеневої підготовки фахівців, яка здійснюється в Національному університеті ДПС України. З метою підвищення рівня викладання у Кам‘янець-Подільському відділенні до викладацької роботи залучається за сумісництвом кандидати наук, доценти, аспіранти, пошукачі наукового ступеня. Прийом на навчання в коледж проводиться шляхом відбору учнів загальноосвітніх шкіл за результатами вступних іспитів та на договірній основі з податковими інспекціями, фінансовими органами, контрольно-ревізійними управліннями та іншими зацікавленими сторонами. У зв’язку з цим робота педагогічного колективу коледжу спрямована на пошук і впровадження ефективних педагогічних технологій, які сприяли б розвитку творчої особистості, створенню належних соціально-педагогічних умов для підготовки майбутніх фахівців.

Набір передбачає підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Молодший спеціаліст” з наступних спеціальностей, а саме: за фахом 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”, 123 „Комп’ютерна інженерія”, 081 „Право”: -термін навчання за денною формою: для освітньо-кваліфікаційного рівня „Молодший спеціаліст” зі спеціальностей „Фінанси, банківська справа та страхування”, „Комп’ютерна інженерія” на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки; „Право” – 4 роки; Наш учбовий заклад здійснює підготовку фахівців на замовлення для ДПА України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства, Контрольно-ревізійної служби, інших міністерств і відомств, місцевих органів самоврядування, які мають у цьому потребу, а також підприємств, установ, організацій за угодами з юридичними та фізичними особами.

Пріоритетами навчального процессу є те, що наші студенти навчаються основам демократії. Хіба можна не нагадати, що коледж відзначається демократичним устроєм життя студентів? Цьому сприяє діяльність студентського парламенту із широкими правами в організації навчання і побуту студентської молоді, дозвілля, участі її у громадському житті, науці, аматорській творчості, спортивних заходах. Громадська діяльність сприяє розвитку у студентів організаторських здібностей, які, безперечно, знадобляться майбутньому податківцю у процесі фахового зростання.

Популярністю серед молоді користується також студентське наукове товариство, чимало його вихованців є лауреатами та дипломантами престижних конкурсів та олімпіад. Якщо душа співає, навчання теж у радість. Тому в коледжі ми створили для студентів театр народного танцю «Подих», де розвивають свої здібності обдаровані юнаки та дівчата. Творчий колектив «Подих» добре знають як в Хмельницькій області, так і далеко за її кордонами: у Польщі, Німеччині, Італії. Кожна нова зустріч з творчим колективом «Подих» – це справжнє свято радості, урок патріотизму, гордості за збереження та примноження національних та культурних цінностей, спокою та натхнення для молодої душі.

Ми дбаємо про нормальні умови навчання та проживання для студентів. Значна увага приділяється реконструкції та переоснащенню існуючих корпусів, аудиторій, благоустрою прилеглих територій, збереженню зелених насаджень.

Турбота про студентів, їх навчання та виховання, умови проживання є пріоритетним напрямом діяльності керівництва та науково-педагогічних працівників коледжу. Усе це висуває коледж у число особливо привабливих для молоді навчальних закладів, сприяє його престижу в наукових колах, породжує пропозиції навчати тут студентів з інших областей.

Зав. відділенням Д.А. Савчук