Кам’янець-Подільське відділення Ірпінського державного коледжу економіки та права створене як відокремлений структурний підрозділ Ірпінського державного коледжу економіки та права відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 18.07.2007 за №440. Відділення забезпечує підготовку фахівців з 01.09.07.на денній формі навчання на договірних умовах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста у межах ліцензованого обсягу підготовки ІДКЕП за спеціальностями «Право», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік та оподаткування». Вже саме навчання в коледжі є для його ж студентів важливим стимулом, так як після закінчення коледжу випускники за результатами співбесіди мають можливість продовжити навчання в Університеті Державної фіскальної служби України на денній або заочній формі навчання.


 

 


Переваги навчання у коледжі:

1. На першому та другому курсі студенти коледжу вивчають предмети загальноосвітнього циклу паралельно з профілюючими предметами, завдяки чому є змога зекономити один рік навчання.

2. Випускники коледжу разом з дипломом молодшого спеціаліста також отримають атестат про повну загальну середню освіту.

3. Випускники коледжу мають право бути зарахованими на навчання до університету ДФС України за скороченими програмами на освітньо- кваліфікаційний рівень “бакалавр”.

4. Випускники коледжу можуть працювати у податкових інспекціях, правоохоронних та фінансових органах, банківських структурах, на підприємствах та установах різних форм власності на посадах спеціалістів середньої ланки.

5. До роботи в коледжі залучаються кваліфіковані викладачі в тому числі кандидати наук та доценти, що гарантує студентам високий рівень знань.

6. До послуг студентів – комп’ютерні класи, інтернет, студентська бібліотека, спортзал та інша матеріальна база коледжу та університету. Ми готуємо фахівців із сучасним рівнем освіти, широким світоглядом та розвиненим інтелектом.