Коледж створений  як відокремлений структурний підрозділ Камянець-Подільського податкого іституту відповідно до наказу МОН від 06.03.2019 №175-л “Про ліцензування”. Протокол ліцензійної комісії МОН №126 від 06.09.2019 на денній формі навчання на договірних умовах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста у межах ліцензованого обсягу підготовки  за спеціальностями:

  •  081«Право» (ліцензійній обсяг до 200 осіб)
  •  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (ліцензійній обсяг до 90 осіб)
  •  123 «Комп’ютерна індженерія» (ліцензійній обсяг до 120 осіб)

Вже саме навчання в коледжі є для його ж студентів важливим стимулом, так як після закінчення коледжу випускники за результатами співбесіди мають можливість продовжити навчання в Кам’янець-Подільському податковому університеті на денній або заочній формі навчання.


 

 


Переваги навчання у коледжі:

1. На першому та другому курсі студенти коледжу вивчають предмети загальноосвітнього циклу паралельно з профілюючими предметами, завдяки чому є змога зекономити один рік навчання.

2. Випускники коледжу разом з дипломом молодшого спеціаліста також отримають атестат про повну загальну середню освіту.

3. Випускники коледжу мають право бути зарахованими на навчання до Кам’янець-Поділького податкового інститу за скороченими програмами на освітньо- кваліфікаційний рівень “бакалавр”.

4. Випускники коледжу можуть працювати у податкових інспекціях, правоохоронних та фінансових органах, банківських структурах, на підприємствах та установах різних форм власності на посадах спеціалістів середньої ланки.

5. До роботи в коледжі залучаються кваліфіковані викладачі в тому числі кандидати наук та доценти, що гарантує студентам високий рівень знань.

6. До послуг студентів – комп’ютерні класи, інтернет, студентська бібліотека, спортзал та інша матеріальна база коледжу та університету. Ми готуємо фахівців із сучасним рівнем освіти, широким світоглядом та розвиненим інтелектом.