14 Лют

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики», яка відбудеться 22-23 березня 2017 р. на базі Мукачівського державного університету.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

         1.  Економічна теорія та історія економічної думки.

2. Економіка та управління національним господарством.

3. Економіка та управління підприємствами.

4. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка.

5.  Економічна статистика, демографія та соціальна політика.

6. Фінанси, гроші та кредит.

7. Світове господарство та міжнародні економічні відносини.

8. Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища.

9. Економічна безпека.

10. Управління бізнес – проектами.

11. Управління у сфері економічної конкуренції.

12. Менеджмент в освіті.

Форма проведення конференції: дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, словацька, угорська, російська.

Вартість участі у конференції становить 50 грн. для учасників які бажають отримати матеріали конференції в електронному вигляді (у PDF форматі) та 75 грн. для учасників які бажають отримати друкований збірник матеріалів конференції.

Організаційний внесок містить покриття витрат на формування збірника тез доповідей та вартість сертифіката учасника конференції.

Учасники конференції мають можливість опублікувати статті за підсумками роботи конференції у фахових наукових журналах (Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія: Економіка, ISSN 2313.8114 та/абоЕлектронне наукове видання «Економіка та суспільство», ISSN (Online) 2524-0072) або журналі наукових праць«Науковий вісник Мукачівського державного університету». Вимоги та умови публікації розміщено на веб-сайтах видань:Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія: Економіка – http://msu.edu.ua/visn, Електронне наукове видання «Економіка та суспільство» – http://www.economyandsociety.in.ua/, «Науковий вісник Мукачівського державного університету» –http://msu.edu.ua/mdu-bulletin/.

 

Сподіваємось на Вашу участь!

Будемо вдячні за поширення інформації серед колег та інших зацікавлених осіб!

Детальна інформація про конференцію міститься у вкладених файлах.

 

 

З найкращими побажаннями та повагою,

Організаційний комітет