07 Бер

 

  Шановні колеги та студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

 

міжвузівської студентської наукової  інтернет-конференції

 

“Трансформаційні процеси в Економіці ТА фінансах  України”,

 

яка відбудеться 27.03.2017 р. в Ірпінському державному коледжі економіки та права.

Робоча мова конференції: українська

 

Мета  конференції:

обговорення актуальних проблем економіки і фінансів України; аналіз сучасних трансформаційних процесів на шляху  реформування економіки та фінансів,  визначення шляхів їх стабілізації та розвитку; аналіз інноваційійних та інвестиційних процесів в різних сферах економічної та фінансової діяльності;  оцінка перспектив інтеграції України у геоекономічний простір.

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Трансформаційні процеси в різних галузях економіки України.
  2. Політика держави у сфері економіки і фінансів на сучасному етапі.
  3. Сучасний стан та проблеми діяльності банківської сфери та фінансових ринків.
  4. Аналіз інноваційних та інвестиційних проектів
  5. Інституційні зміни та зміни у законодавстві у зв’язку з реформуванням економіки і фінансів на сучасному етапі.

 

Для участі в у конференції необхідно надіслати до 23 березня 2017 р. на адресу оргкомітету: nadezhda.kovalchuk.31.10@mail.ru

–      заявку учасника;

  • тези доповіді.

 

ЗАЯВКА

на участь у конференції

 

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника (повністю)  
Повна назва місця навчання  
Адреса місця навчання  
Контактний телефон доповідача (обов’язково)  
Е-mail доповідача

(обов’язково)

 
Обраний пріоритетний напрямок конференції  
Назва доповіді  
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника (повністю)  
«_____»_________________2017 р.

Підпис________________________

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Тези доповідей, що містять мінімальну кількість формул і графіків, обсягом не більше двох сторінок формату А4, повинні бути надруковані у текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт  Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,0, поля з усіх боків – 20 мм. Сторінки не нумеруються.

 

 

Зразок оформлення:

                                 Олена Бойко

                                 Фінанси і кредит, гр.  Ф-33

                                 Ірпінський державний

                                 коледж економіки та права

                                 Науковий керівник:

                                 Петренко Н.В., викладач

                                 Ірпінського державного

                                 коледжу економіки та права

 

НАЗВА ДОПОВІДІ

………………………………………………………………………………

ОСНОВНА ЧАСТИНА

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. ………………………………………………

 

Питання з приводу конференції Ви можете з’ясувати за телефонами:

067 7748478; 093 7350070; 099 6096613 – Ковальчук Надія Іванівна

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Голова:

Пілевич О.А.,. директор Ірпінського державного коледжу економіки та права;

Заступник Голови:

Ковальчук Н.І., голова циклової комісії фінансово-економічних дисциплін, викладач Ірпінського державного коледжу економіки та права.

 

Члени оргкомітету:

Калусенко В.В., викладач Ірпінського державного коледжу економіки та права;

Деміденко Л.С., викладач Ірпінського державного коледжу економіки та права;

Пухальська Н.О., Ірпінського державного коледжу економіки та права;

Поплавська Н.М., викладач Ірпінського державного коледжу економіки та права;

Зайченко В., студентка групи Ф-33 Ірпінського державного коледжу економіки та права;

Березинець Ю., студентка групи Ф-33 Ірпінського державного коледжу економіки та права.

 

Адреса оргкомітету:

08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, каб. 351, Ірпінський державний коледж економіки та права, циклова комісія фінансово-економічних  дисциплін