14 Лют

 
Шапка

III МНПК
«Обліково-аналітичне
забезпечення системи
менеджменту
підприємства»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас
взяти участь у роботі
III Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Обліково-аналітичне
забезпечення системи
менеджменту
підприємства»
, яка
відбудеться 27-28 квітня 2017
року в Національному
університеті
«Львівська
політехніка».

До участі в
конференції
запрошуються науковці,
викладачі, докторанти,
аспіранти, а також
фахівці в
обліково-аналітичній
сфері.

КОНФЕРЕНЦІЯ
ПРАЦЮВАТИМЕ ЗА
СЕКЦІЯМИ
:

• Сучасний стан та
проблеми
обліково-аналітичного
забезпечення системи
менеджменту
підприємства.

• Уніфікація
обліково-аналітичних
процедур: міжнародний
досвід та вітчизняна
практика.

• Організаційно-методичні
аспекти підготовки
обліково-аналітичних
працівників та
підвищення їх
кваліфікації.

• Інформаційні
системи і технології в
системі
обліково-аналітичного
забезпечення
менеджменту
підприємства.

• Історичні
аспекти розвитку
бухгалтерського
обліку.

Оплата за участь в
конференції: 
100 грн. та 40
грн. за кожну сторінку
друкованих матеріалів

(організаційні витрати,
публікація матеріалів
конференції у збірнику).

Додаткова
оплата:
за пересилку
збірника  – 20 грн., за
додатковий примірник – 120
грн
.

Кошти необхідно
перерахувати
Благодійному фонду
розвитку Львівської
політехніки на рахунок:
26007000001377 у ПАТ «Укрсоцбанк», м.
Київ, МФО 300023, ЄДРПОУ 25549684; в
призначенні платежу
вказати «За участь в
конференції ОАЗ 2017 та
прізвище
учасника». Копія
платіжного доручення
подається в оргкомітет
конференції разом із
матеріалами.

Крайній термін
подачі: 
наукових
статей до фахового
вісника – до 1 лютого 2017
р., наукових статей до
англомовного журналу –
до 1 січня 2017 р., тез
доповідей – до 1 березня 2017 р.

Бажаючих взяти
участь у роботі
конференції просимо
подати оргкомітету:

• заявку
(реєстрація проводиться
на сайті конференції);

• тези доповідей –
1-2 стор. і/або статтю – 6-12 стор.
(по два примірники,
роздрук контрастний);

• дві рецензії на
статтю – внутрішню і
зовнішню (обидві з
завіреними підписами);

• витяг з
протоколу засідання
структурного
підрозділу про
рекомендацію статті до
друку;

• лист-клопотання
від керівництва
організації, де працює
чи навчається автор, на
ім’я проректора з
наукової роботи
Національного
університету
«Львівська
політехніка» з
проханням про
опублікування статті.

Тези доповідей
будуть опубліковані у
збірнику праць
конференції, а статті
– у фаховому Віснику
Національного
університету
«Львівська
політехніка»
«Менеджмент та
підприємництво в
Україні: етапи
становлення і проблеми
розвитку», а також в
англомовному журналі
«Economics, Entrepreneuship, Management».

Детальна інформація
про конференцію на
сайті: OAZ.CONF.LVIV.UA 

та у інформлистах (DOC – PDF)

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
КОНФЕРЕНЦІЇ

Е-mail для наукових
статей: oaconf.article@ukr.net

Е-mail для тез доповіді:
oaconf.thesis@ukr.net

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ
ДОВІДОК

Організаційні
питання:

асист. Дзьоба
Наталія Богданівна (+38-097-47-41-247)

Публікація тез
доповіді:

асист. Тесак
Олександра
Володимирівна (+38067-60-99-918)

Публікація
статей:

ст. викл. Гик Василь
Володимирович (+38097-61-29-763)

Зустріч та
поселення учасників:

ст. викл. Мохняк
Володимир Степанович
(+38-067-73-62-059)

асист. Оліховський
Володимир Ярославович
(+38-067-27-88-829)

Підвал

Відписатися

Адреса оргкомітету
конференції:
79013, м. Львів, Національний
університет «Львівська
політехніка»,
вул. Ст. Бандери, 12, Кафедра
обліку та аналізу
Тел.: (032) 258-22-43