27 Лют


Шановні колеги!

 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова закінчує набір наукових статей до фахового наукового журналу «Вісник Одеського національного університету. Економіка» Том 22 Випуск 1 (54).

обкладинкаВидання входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 15 квітня 2014 року № 455.
Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 29.18).

Для публікації статті необхідно відправити до редакції на електронну пошту econom@visnyk-onu.od.ua до 3 березня наступні матеріали:
1) заповнити електронну довідку про автора;
2) статтю;
3) для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію;
4) авторський реферат статті англійською мовою (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора; звання або посаду; місце роботи або навчання; назву статті; стислий зміст статті мінімальним обсягом 250 слів);
5) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

Друковані примірники наукового журналу будуть направлені на поштові адреси, вказані в довідках про авторів, рекомендованим листом 14 квітня 2017 року.

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, завантажте інформаційний буклет.

Інформаційний буклет_укр.pdf Информационный буклет_рус.pdf

З повагою, редакція наукового журналу
Адреса редакції: вул. Дворянська, 2, каб. 69, м. Одеса, Україна, 65082
Електронна пошта: econom@visnyk-onu.od.ua
Офіційний сайт: visnyk-onu.od.ua
Телефон: +38 095 536 87 60

 


Ви отримали цього листа, оскільки підписані на розсилку інформаційних повідомлень
Відмова від розсилки